تگ / معایب فریلنسری

    درحال بارگذاری مطالب...
  • فریلنسینگ

    فریلنسر

    فریلنسر کیست؟ می توانم بپرسم شغل شما چیست؟ می بخشید، آدرس دفتر خودتان را می فرمایید؟ دفتر کارتان کدام قسمت شهر است؟ شما در کدام شرکت کار می کنید؟ کار شما شرکتی…